Bak frå venstre: klassestyrar Anne Gro Stueland Sørnes, Camilla Årthun Sandal, Malin Ramsnes Lofthus, Anne Lise Lofthus, Kjell Tore Lalid, Kathrine Fristad Mæhle, Nevneet Raj, Erlend Markussen Kilane, Marte Handeland og Michael Mollatveit og lærar Turid Holm. Framme frå venstre: Ellen Øygard, Anders Huseby, Daniel Austarheim, Brede Løvik Lillehammer, Kaja Moness Frostung og Stian Hauge Solberg.
Bak frå venstre: klassestyrar Anne Gro Stueland Sørnes, Camilla Årthun Sandal, Malin Ramsnes Lofthus, Anne Lise Lofthus, Kjell Tore Lalid, Kathrine Fristad Mæhle, Nevneet Raj, Erlend Markussen Kilane, Marte Handeland og Michael Mollatveit og lærar Turid Holm. Framme frå venstre: Ellen Øygard, Anders Huseby, Daniel Austarheim, Brede Løvik Lillehammer, Kaja Moness Frostung og Stian Hauge Solberg. FOTO: Arkiv.

Kjenner du igjen desse seksåringane?