Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker tryggare leikeplassar.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker tryggare leikeplassar. FOTO: Arkivfoto

Varslar tilsyn med kommunale leikeplassar