Sigrid B. Fatnes, varaordførar (2. kandidat for Sp) og mamma til fem i skulen og barnehagen.
Sigrid B. Fatnes, varaordførar (2. kandidat for Sp) og mamma til fem i skulen og barnehagen. FOTO: Privat.

Skule og oppvekst – ein viktig faktor for buattraktivitet