Dette strekket frå Solbrekk-krysset og opp til Brekke manglar fortau. Nå kan det snart skje noko. Dette bildet blei tatt i juni 2017, da det var håp om byggestart hausten 2017.
Dette strekket frå Solbrekk-krysset og opp til Brekke manglar fortau. Nå kan det snart skje noko. Dette bildet blei tatt i juni 2017, da det var håp om byggestart hausten 2017. FOTO: Frank Waal.

Fortau mellom Solbrekk og Brekke kan bli bygd neste år