Det er sett inn ei ytterdør på den eine husveggen slik at det er direkteutgang frå restauranten til uteområdet, der det også er servering.
Det er sett inn ei ytterdør på den eine husveggen slik at det er direkteutgang frå restauranten til uteområdet, der det også er servering. FOTO: Frank Waal.

Reagerer på at dør ikkje er byggesøkt i Felix-bygg