Janne Kvanåli flyttar både helsekostbutikken sin – og fotostudioet sitt inn i Skulegata 8.
Janne Kvanåli flyttar både helsekostbutikken sin – og fotostudioet sitt inn i Skulegata 8. FOTO: Ingvil Bakka.

Flyttar bedriftene og satsar vidare:

Janne (43) driv butikk «på dugnad»