Terakraft starta opp med prøvedrift på to konteinarar i mars i år. I fleire månader stod stasjonsbygget usikra og ope. Nå har Terakraft sett opp gjerde, og det skal gjennomførast støymålingar.
Terakraft starta opp med prøvedrift på to konteinarar i mars i år. I fleire månader stod stasjonsbygget usikra og ope. Nå har Terakraft sett opp gjerde, og det skal gjennomførast støymålingar. FOTO: Arkiv.

Kryptomining-prosjektet i Hellandsbygd:

– Eit godt, konstruktivt møte med Terakraft