Det er truleg godt over 500.000 elsparkesyklar i privat eige i Noreg. Nesten 90 prosent av desse manglar lovpålagt forsikring.
Det er truleg godt over 500.000 elsparkesyklar i privat eige i Noreg. Nesten 90 prosent av desse manglar lovpålagt forsikring. FOTO: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Ni av ti private elsparkesyklar er uforsikra