Tage Tverå og Siri Holm Stråbø har hatt sommarjobb på Eramet Norway Sauda Sauda gjennom Sauda Vekst-prosjektet «Adresse Sauda», der dei har sett nærare på korleis smelteverket betre kan utnytte varmen i sandsengene.
Tage Tverå og Siri Holm Stråbø har hatt sommarjobb på Eramet Norway Sauda Sauda gjennom Sauda Vekst-prosjektet «Adresse Sauda», der dei har sett nærare på korleis smelteverket betre kan utnytte varmen i sandsengene. FOTO: Andreas Isaksen.

Tage og Siri med kraftpakke i Eramet-sommarjobb