– Sjå mot Eidfjord, oppmodar utflytta saudabu Dag Kjellevoll
– Sjå mot Eidfjord, oppmodar utflytta saudabu Dag Kjellevoll FOTO: Dag Kjellevoll

– Og så lurer de på kvifor turistane bare køyrer forbi Sauda?