Dyrare bereposar har endeleg gitt ønsket effekt: Salet fell kraftig.
Dyrare bereposar har endeleg gitt ønsket effekt: Salet fell kraftig. FOTO: NPK

Salet av bereposar stuper