Ser du kor dette er?
Ser du kor dette er? FOTO: Knut Atle Seim.

Ser du kor dette bildet er tatt?