Håvard Handeland, Per Kjellsen-Edge og Asle Rafdal i Sauda Arbeidarparti.
Håvard Handeland, Per Kjellsen-Edge og Asle Rafdal i Sauda Arbeidarparti.

– Fortid eller fremtid, hva mener Høyre om lokal grønn ammoniakkproduksjon?