Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte ser positive tendensar i omfanget av utanforskap.
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte ser positive tendensar i omfanget av utanforskap. FOTO: NPK

Stadig færre står utanfor arbeidslivet