Dei siste tala frå Nav viser at 145.174 personar mottok arbeidsavklaringspengar (AAP) ved utgangen av juni.
Dei siste tala frå Nav viser at 145.174 personar mottok arbeidsavklaringspengar (AAP) ved utgangen av juni. FOTO: NPK

Nav: Regelendring bidreg til fleire AAP-mottakarar