Norske kommunar brukar stadig større summar på å leige inn vikarar til sjukeheimar og helsehus.
Norske kommunar brukar stadig større summar på å leige inn vikarar til sjukeheimar og helsehus. FOTO: NPK

Kraftig auke i innleige av vikarar i Helse-Noreg