Mange kommunalt tilsette opplever arbeidsbelastninga som så tung at dei ikkje orkar å jobbe heiltid, ifølgje Fagforbundet og leiar Mette Nord.
Mange kommunalt tilsette opplever arbeidsbelastninga som så tung at dei ikkje orkar å jobbe heiltid, ifølgje Fagforbundet og leiar Mette Nord. FOTO: NPK

Fagforbundet: Slitasje og høg belastning tvingar folk til å jobbe deltid