Det 158 år gamle Ivarshuset i Rådhusgata har 100 kvadratmeter bruksareal og ikkje full etasjehøgde. Huseigarane ønsker derfor å intergrere uthuset til høgre for å frigjere meir areal.
Det 158 år gamle Ivarshuset i Rådhusgata har 100 kvadratmeter bruksareal og ikkje full etasjehøgde. Huseigarane ønsker derfor å intergrere uthuset til høgre for å frigjere meir areal. FOTO: Frank Waal

Får byggeavslag på grunn av flaumsone