Mobilbruk mens ein kjører bil blir straffa med høge bøtesatsar. Illustrasjonsfoto.
Mobilbruk mens ein kjører bil blir straffa med høge bøtesatsar. Illustrasjonsfoto. FOTO: Colourbox

Fekk bot på 9 750 kroner