Ordførar Asbjørn Birkeland (venstre) og Sauda Vekst-leiar Endre Abotnes er einige om at signala frå Adresse Sauda-studentane er viktige å lytte til. Eitt av råda frå studentane er å bli tydelegare i marknadsføringa av Sauda utanfor kommunen.
Ordførar Asbjørn Birkeland (venstre) og Sauda Vekst-leiar Endre Abotnes er einige om at signala frå Adresse Sauda-studentane er viktige å lytte til. Eitt av råda frå studentane er å bli tydelegare i marknadsføringa av Sauda utanfor kommunen. FOTO: Andreas Isaksen

Dette meiner studentane om Sauda:

– Sauda må sette seg tydelegare på kartet