Vêret var på lag då Sauda jeger- og fiskerforening arrangert «Fiskesommar» på Vetrhus tysdag ettermiddag. Auren spelte ikkje like mykje på lag, utan at det gjekk ut over stemninga.
Vêret var på lag då Sauda jeger- og fiskerforening arrangert «Fiskesommar» på Vetrhus tysdag ettermiddag. Auren spelte ikkje like mykje på lag, utan at det gjekk ut over stemninga. FOTO: Privat

– Meir aktivitet, meir friluftsglede