Politikontakt Øyvind Dybing uttrykker bekymring rundt ein del saudaungdom sine haldningar til trafikk. Her er han på eit hyggeleg besøk ved Fløgstad skule, der elevane enn så lenge må halde seg til pedalar.
Politikontakt Øyvind Dybing uttrykker bekymring rundt ein del saudaungdom sine haldningar til trafikk. Her er han på eit hyggeleg besøk ved Fløgstad skule, der elevane enn så lenge må halde seg til pedalar. FOTO: Andreas Isaksen.

Nedslåande om mopedar og lett-motorsyklar i Sauda:

– Foreldre bør nok vakne litt opp no