Renovasjonsbilen til Sauda kommune må til reparasjon.
Renovasjonsbilen til Sauda kommune må til reparasjon. FOTO: Øyvind Ljung.

Søppelkrise:

Renovasjonsbilen er øydelagt