Mímir Kristjánsson og Dimitar Penev ved Raudt sin stand på Rådhusplassen. Bak ser me standane til Kristeleg Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Høgre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet.
Mímir Kristjánsson og Dimitar Penev ved Raudt sin stand på Rådhusplassen. Bak ser me standane til Kristeleg Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Høgre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet. FOTO: Ingvil Bakka.

Alle partia er på hogget i sentrum i dag