Mange ledige i Sauda for tida, ifølge Nav Rogaland.
Mange ledige i Sauda for tida, ifølge Nav Rogaland. FOTO: Vidar Eliassen.

Stor auke i talet på heilt ledige