Trass i at kommunane er lovpålagde å lage ein Risiko- og sårbarheitsanalyse kvart fjerde år, er dette ikkje blitt gjort i Sauda sidan 2010. No er ein ny plan klar, som skal vedtas av kommunestyret denne veka. Her frå ei tidlegare øving i Sauda. Innfelt: Beredskapskoordinator Harald Eikrem.
Trass i at kommunane er lovpålagde å lage ein Risiko- og sårbarheitsanalyse kvart fjerde år, er dette ikkje blitt gjort i Sauda sidan 2010. No er ein ny plan klar, som skal vedtas av kommunestyret denne veka. Her frå ei tidlegare øving i Sauda. Innfelt: Beredskapskoordinator Harald Eikrem. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Ny beredskapsanalyse klar ni år på overtid:

– Ikkje perfekt, men viser kor vi er sårbare