Om snaue tre veker blir Arbeidarpartiets Håvard Handeland (til venstre) og Høgres Paul Løyning valt til ordførar og varaordførar i Sauda. Den nye politiske duoen fortel at dei i grove trekk er einige om kommuneøkonomi, oppvekststruktur og næringspolitikk.
Om snaue tre veker blir Arbeidarpartiets Håvard Handeland (til venstre) og Høgres Paul Løyning valt til ordførar og varaordførar i Sauda. Den nye politiske duoen fortel at dei i grove trekk er einige om kommuneøkonomi, oppvekststruktur og næringspolitikk. FOTO: Frank Waal.

– Kommuneøkonomi og oppvekstsektor blei avgjerande