Solbrekkrysset skal få fotgjengarfelt med nytt fortau (raud strek) på nordsida av krysset. Grafikk: Norkart/Sauda kommune.
Solbrekkrysset skal få fotgjengarfelt med nytt fortau (raud strek) på nordsida av krysset. Grafikk: Norkart/Sauda kommune.

Har fått pengar til tryggare vegkryssing