Visegruppa På stengrunn
Visegruppa På stengrunn FOTO: Privat

Et sted i verden finnes det alltid et nr.13