Harald Halvorsen Løland jobbar ikkje bare med Saudatunnelen i kraft av sin jobb som konstituert dagleg leiar av Sauda Næringsutvikling. Som nyvald første vara for Senterpartiet i fylkestinget vil han også jobbe for tunnel gjennom sitt politiske virke.
Harald Halvorsen Løland jobbar ikkje bare med Saudatunnelen i kraft av sin jobb som konstituert dagleg leiar av Sauda Næringsutvikling. Som nyvald første vara for Senterpartiet i fylkestinget vil han også jobbe for tunnel gjennom sitt politiske virke. FOTO: Ingvil Bakka

– Stadig fleire som ønsker Saudatunnelen