– Alt for mange har brukt alt for mykje tid på at alt for få deltek i kyrkjevalet, skriv kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum i eit innlegg i Vårt Land.
– Alt for mange har brukt alt for mykje tid på at alt for få deltek i kyrkjevalet, skriv kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum i eit innlegg i Vårt Land. FOTO: NPK

Ønskjer ny ordning for kyrkjevalet