Stine Skrunes er prosjektleiar for Sauda kommunes nye klimaplan, som er inne i ein medverknadsperiode. Neste laurdag kan også du vere med å påverke korleis Sauda skal jobbe med klima dei neste åra.
Stine Skrunes er prosjektleiar for Sauda kommunes nye klimaplan, som er inne i ein medverknadsperiode. Neste laurdag kan også du vere med å påverke korleis Sauda skal jobbe med klima dei neste åra. FOTO: Andreas Isaksen

Her kan du påverke framtidas klima-Sauda