Grunneigarane Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit saman med D-S Bygg ved Vidar Jensen i 2020, da reguleringsplanen blei sendt inn til Sauda kommune.
Grunneigarane Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit saman med D-S Bygg ved Vidar Jensen i 2020, da reguleringsplanen blei sendt inn til Sauda kommune. FOTO: Frank Waal

Snart klarsignal for 129 nye hytter i Nordstøldalen