Svein Olav B. Langåker er dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar og har vore prosjektleiar for nynorskundersøkinga.
Svein Olav B. Langåker er dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar og har vore prosjektleiar for nynorskundersøkinga. FOTO: NPK

Ein av tre nynorskstudentar har fått negative tilbakemeldingar