Frå 2026 blir det forbode å grønvaske varer og tenester.
Frå 2026 blir det forbode å grønvaske varer og tenester. FOTO: NPK

No blir grønvasking forbode