Pumpehus kai fasade
FOTO: Omega 365 Areal.

Ønsker å bygge offentleg toalett nær kaiområdet