Dagens linje er markert som svart strek frå Austarheim og gjennom Nordstøldalen. Alternativ 1.0 ser Statnett på som det beste alternativet til ny linjetrasé, og som ligg nærast eksisterande linje, som skal rivast når ny linje er på plass.
Dagens linje er markert som svart strek frå Austarheim og gjennom Nordstøldalen. Alternativ 1.0 ser Statnett på som det beste alternativet til ny linjetrasé, og som ligg nærast eksisterande linje, som skal rivast når ny linje er på plass. FOTO: Statnett

Statnett vil bygge ny straumlinje mellom Sauda og Kvinnherad:

Her ønsker Statnett å bygge i saudanaturen