Om kort tid blir det valt ny ordførar og varaordførar i Sauda. Arbeidarpartiet og Høgre har blitt einige om at det blir Håvard Handeland (til venstre) og Paul Løyning.
Om kort tid blir det valt ny ordførar og varaordførar i Sauda. Arbeidarpartiet og Høgre har blitt einige om at det blir Håvard Handeland (til venstre) og Paul Løyning. FOTO: Frank Waal

Følg valet av ordførar, varaordførar og formannskap direkte