Dagfinn Birkeland er blant anna dagleg leiar i selskapa D-S Eiendom AS, S-D Holding AS, Sauda Byggsenter og Svandalen Utvikling AS og styreleiar i D-S Eiendom AS, Sauda Byggsenter AS, Brekkeveien Prosjekt AS, D-S Brekkeveien AS og Coll Eiendom AS. Arkivfoto.
Dagfinn Birkeland er blant anna dagleg leiar i selskapa D-S Eiendom AS, S-D Holding AS, Sauda Byggsenter og Svandalen Utvikling AS og styreleiar i D-S Eiendom AS, Sauda Byggsenter AS, Brekkeveien Prosjekt AS, D-S Brekkeveien AS og Coll Eiendom AS. Arkivfoto. FOTO: Ingvil Bakka

Utvalsleiar Birkeland har 33 rollar i næringslivet