Dette taket var i strid med vernekrava til huset.
Dette taket var i strid med vernekrava til huset. FOTO: Ingvil Bakka

Fekk behalde taket