Birkeland-familien dreiv med grisehald på 1980-talet og blei i 1984 ein del av «elitebuskapane» i landet.
Birkeland-familien dreiv med grisehald på 1980-talet og blei i 1984 ein del av «elitebuskapane» i landet. FOTO: Arkivfoto

Birkeland-søstrer med eigne griser for 40 år sidan