Politioverbetjent Thomas Wahl opplyser at det har kome melding om fleire ubehagelege trafikkhendingar den siste tida, grunna mørke og dårleg synlegheit. No ber han saudabuen vere på vakt.
Politioverbetjent Thomas Wahl opplyser at det har kome melding om fleire ubehagelege trafikkhendingar den siste tida, grunna mørke og dårleg synlegheit. No ber han saudabuen vere på vakt. FOTO: Andreas Isaksen

Politiet med trafikk-åtvaring etter hendingar:

– Det er ei litt skummel tid