Lesarinnlegg-forfattaren stiller spørsmål ved kvifor pasientar må ligge på tomannsrom når det står ein topp, moderne DMS-etasje tom.
Lesarinnlegg-forfattaren stiller spørsmål ved kvifor pasientar må ligge på tomannsrom når det står ein topp, moderne DMS-etasje tom. FOTO: Illustrasjonsfoto

Pasientar og pårørande på Sauda DMS fellesavdeling 2.etg:

– Kva er nødvendig og kva er «luksus»?