Ein huseigar bygde kjellartrapp med takoverbygg i den verna delen av Åbøbyen, utan å søke først.
Ein huseigar bygde kjellartrapp med takoverbygg i den verna delen av Åbøbyen, utan å søke først. FOTO: Sauda kommune

Kommunen skeptisk til å akseptere ulovleg trapp