Du kan gjerne kjøre på skumdotten, men ikkje på nymålt vegmerking, opplyser Rogaland fylkeskommune.
Du kan gjerne kjøre på skumdotten, men ikkje på nymålt vegmerking, opplyser Rogaland fylkeskommune. FOTO: Rogaland fylkeskommune.

Ser du skumdottar i vegen så er det ein beskjed til deg