Åtte år etter at grunneigar Lars Reidar Fosstveit stilte opp på dette bildet og fortalte om utbyggingsplanane i Nordstøldalen, har han nå fått godkjenning til å
Åtte år etter at grunneigar Lars Reidar Fosstveit stilte opp på dette bildet og fortalte om utbyggingsplanane i Nordstøldalen, har han nå fått godkjenning til å FOTO: Frank Waal

Hyttefelta i Nordstøldalen vedtatt utan ku-diskusjon