Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland meiner Eramet Norway må betale for andre sine CO2-utslepp.
Strategi- og kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland meiner Eramet Norway må betale for andre sine CO2-utslepp. FOTO: Portal Norge

Eramet reagerer på svekka CO2-kompensasjon