Vrål Øverland (frå venstre), Bjørn Mørk og Ivar Eikemo meiner det vil gi sentrum eit stort løft om bakeritomta blir brukt til noko meir positivt enn grus.
Vrål Øverland (frå venstre), Bjørn Mørk og Ivar Eikemo meiner det vil gi sentrum eit stort løft om bakeritomta blir brukt til noko meir positivt enn grus. FOTO: Andreas Isaksen

Seniorar med oppfordring til kommunen:

– Gjer noko triveleg med bakeritomta, og gjer Skulegata til gågate