Tilstanden og tryggleika ved kraftstasjonen i Hellandsbygd er ikkje god nok, viser nye bilde frå området.
Tilstanden og tryggleika ved kraftstasjonen i Hellandsbygd er ikkje god nok, viser nye bilde frå området. FOTO: Privat

Kommunen om datasenteret i Hellandsbygd:

 – Drifta per i dag er ulovleg