Bilvrak, bildelar og byggverk på fylkeskommunal eigedom i Gausvik, like på oppsida av Fylkesveg 520.
Bilvrak, bildelar og byggverk på fylkeskommunal eigedom i Gausvik, like på oppsida av Fylkesveg 520. FOTO: Frank Waal

Fylkeskommunen krev at bilvrak og skrot blir fjerna